Nieuws

Herbie is effectief tegen bodemziekten

De nieuwe biologische manier van grondontsmetting

Heeft u lagere opbrengsten door schadelijke ziekten, plagen en onkruid? Wij kunnen u helpen door op biologische wijze aaltjes, schimmels, insecten en onkruid te bestrijden; Bodem Resetten met Herbie korrels of vloeistof. Bodem Resetten is inmiddels meer dan 100 keer toegepast door uiteenlopende telers/boeren, met goede resultaten en zonder de schadelijke neveneffecten van chemische middelen. Bodem Resetten is echter meer dan alleen ziektebestrijding: het verbetert tegelijkertijd de bodemstructuur en het bodemleven waardoor gewasopbrengsten aanmerkelijk stijgen. Bodem resetten is geschikt voor de land- en tuinbouw in binnen- en buitenteelt. Inmiddels zijn er al veel succesvolle toepassingen in binnen- en buitenland en er komen nog steeds nieuwe bij.

Wij vertellen u graag meer, ook hoe wij het gehele proces voor u kunnen verzorgen! Bel ons voor meer informatie of een afspraak. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe toepassingen, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief die circa 4 maal per jaar verschijnt.
Meer over Bodem Resetten

Bodem Resetten in binnen- en buitenteelt

Binnenteelt

Buitenteelt

Succesverhalen

Door Bodem Resetten in te zetten bij de biologische teelt van paprika’s en tomaten is de ziekte Verticillium dahliae voor 100% uitgeroeid. Het resultaat: 25% meer teeltopbrengst waardoor de inkomsten per m2 toegenomen zijn.

Bedrijf: Ruud van Schie

De teelt van chrysanten was zo besmet met Verticillium dahliae, dat zelfs de bestaande methode stomen niet meer hielp. Na Bodem Resetten was er geen sprake meer van productuitval en wordt er voor de volgende teelt ook een meeropbrengst verwacht.

Bedrijf: Drint in Grootegast

Meer succesverhalen en cases